در دو روز گذشته دست‌کم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روز گذشته و امروز پنج‌شنبه ۶ شهریورماه، کارگران مجتمع هفت تپه در هفتاد و چهارمین روز از اعتصاب‌شان در مقابل دفتر نماینده شهرستان شوش، شماری از کارگران واحد اجرائیات شهرداری منطقه ۷ اهواز در مقابل ساختمان این شهرداری، جمعی از کارکنان استخدام رسمی راه آهن شمال غرب کشور با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی اداره کل راه آهن شمال غرب واقع در شهرستان زنجان، گروهی از کارکنان سد شفارود در محل کار خود و جمعی از دانشجویان پزشکی مقطع استاژری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در محوطه این دانشگاه با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۹، کارگران مجتمع هفت تپه در هفتاد و چهارمین روز از اعتصاب‌شان با تجمع در مقابل دفتر نماینده شهرستان شوش خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان شدند.

معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

تجمع کارگران واحد اجرائیات شهرداری منطقه ۷ اهواز:
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از کارگران واحد اجرائیات شهرداری منطقه ۷ اهواز در مقابل ساختمان این شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران دلیل تجمع خود را عدم پرداخت ۶ ماه حقوق معوقه خود عنوان کردند.

تجمع کارکنان استخدام رسمی راه آهن شمال غرب کشور:
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنج‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۹،جمعی از کارکنان استخدام رسمی راه آهن شمال غرب کشور با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی اداره کل راه آهن شمال غرب واقع در شهرستان زنجان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.

کارگران دلیل تجمع خود را اعتراض به خصوصی سازی، عدم اجرای قانون درخصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، عدم پرداخت کسورات بازنشستگی به سازمان بازنشستگی کل کشور، عدم پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان پس از بازنشستگی و عدم پرداخت مطالبات صندوق پس انداز کارکنان راه آهن عنوان کردند.

تجمع کارکنان سد شفارود:
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۹، گروهی از کارکنان سد شفارود در محل کار خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.

این کارکنان دلیل تجمع خود را عدم دریافت ۵ ماه حقوق معوقه خود عنوان کردند.

تجمع دانشجویان پزشکی مقطع استاژری دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از دانشجویان پزشکی مقطع استاژری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در محوطه این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان دلیل این تجمع را اعتراض به برگزاری آزمون پره انترنی پزشکی عنوان کردند.

منبع: سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۶ شهریور ۱۳۹۹