خزانه‌دار “شورای اسلامی” شهر تهران: «شاید شهرداری نتواند حقوق کارکنانش را پرداخت کند»

حسن رسولی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران یکشنبه ۲۳ شهریور گفت: تراز مالی شهرداری «وحشتناک منفی» است.

او که در مخالفت با طرح الزام شهرداری تهران برای میزبانی اجلاس سازمان جهانی گردشگری سخن می‌گفت، افزود: شهرداری بدهکار به جای مهمانی دادن و میزبان شدن، بهتر است منابع ناچیز خود را به طلبکارانی اختصاص بدهد که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی به روز سیاه نشسته‌اند.

عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران ۱۷ شهریور مجموع بدهی این نهاد را ۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در سوی محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر گفته که دولت ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است. دولت اما از پرداخت نقدی بدهی خودداری می‌کند تنها بخشی از آن را در قالب تهاتر و رد دیون به شهرداری بازگردانده است.

شیوع کرونا و تعطیلی اماکن عمومی و تفریحی از یک سو درآمد شهرداری را کاهش داده و در سوی دیگر هزینه جاری این سازمان را افزایش داده است. در این شرایط به گفته مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر صدور پروانه ساخت نیز کاهش یافته است.

به گفته او شهرداری در پنج ماه نخست امسال تنها ۲ هزار و ۸۸۲ پروانه ساختمانی صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه یکسال قبل ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. صدور پروانه ساخت یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری به شمار می‌رود.

منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰
تصویر: حسن رسولی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران