حکم بازداشت حمید نوری را تا ۱۴ اکتبر تمدید شد

ایرج مصداقی فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی گزارش داده است که:

قاضی دادگاه استکهلم حکم بازداشت حمید نوری را تا ۱۴ اکتبر تمدید کرد. نوری در دادگاه آیه ۱۳۸ سوره نساء را خواند که بشارت عذابی الیم را به منافقین می‌دهد.

منبع: صفحه فیسبوک ایرج مصداقی، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰