دستکم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، جمعی از کارگران کشت نیشکر هفت‌تپه در محوطه مزارع این مجتمع و گروهی از کارگران شهرداری یاسوج، در مقابل ساختمان شورای این شهر، شماری از کارمندان بازنشسته وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مقابل دفتر رئیس دانشگاه، شماری از مهندسان سازمان مهندسی تهران در مقابل ساختمان نظام مهندسی سازه و ساختمان و کارگران پتروشیمی رازی در مقابل ساختمان اداری این شرکت، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹، جمعی از کارگران شاغل در مزارع کشت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود، در محوطه مزارع این مجتمع دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران حاضر در اجتماع گفت: “تجمع ما از کارگران شاغل در مزارع کشت نیشکر تشکیل شده یعنی کسانی که هنوز بابت بخشی از مزد ماه گذشته و جاری از کارفرما طلبکارند.”

این کارگر در توضیح مطالبات خود افزود: “مطالبات ما به ۱۵ روز نیمه دوم شهریور و ۱۵ روز نیمه اول مهر سال جاری بازمی‌گردد که بابت آن طلبکاریم.”

به گزارش ایلنا، روز سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹، گروهی از کارگران شهرداری یاسوج، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان، در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند.

بیش از ۳۰۰ کارگر پیمانکاری فضای سبز شهرداری یاسوج به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران از سوی شهرداری یاسوج، دستکم هفت ماه است حقوقی دریافت نکرده‌ایم.

کارگران در این خصوص گفتند: “همچنین پرداخت حق بیمه ما چند ماه است با مشکل روبروست به گونه‌ای که در برخی ماه‌های سال دفترچه های درمانی کارگران فضای سبز تمدید نمی شود.”

به نقل از این کارگران گفته می‌شود؛ هر پیمانکار بین ۷۰ تا ۱۴۰ نیرو در فضای سبز دارد و تاکنون که در مهر ماه سال ۹۹ هستیم، دقیقا نمی‌دانیم چه میزان از پیمانکاران طلبکاریم.

کارگران با بیان اینکه، شمار زیادی از همکارانمان به صورت فصلی در فضای سبز شهرداری یاسوج مشغول کارند، افزودند: “کارگران فصلی فضای سبز از آبان هر سال تا اردیبهشت ماه سال آینده بیکار هستند و در این فاصله؛ کاری برای انجام دادن ندارند.”

این کارگران اظهار داشتند: “هر وقت برای حقوق و مطالبات‌مان اعتراض می کنیم، ما را تهدید به اخراج می‌کنند.”

آنها مهمترین مشکل تعویق حقوق کارگران شهرداری را پرداخت نشدن صورت وضعیت های مالی شرکت‌های پیمانکاری از سوی شهرداری‌ها عنوان کرده و اظهار کردند: “شهرداری یاسوج دلیل پرداخت نکردن صورت وضعیت‌های پیمانکاران زیرمجموعه خود را کمبود منابع مالی اعلام کرده است.”

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹، شماری از کارمندان بازنشسته وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات‌شان در مقابل دفتر رئیس دانشگاه تجمع کردند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهار شنبه ۲۳مهر ماه ۱۳۹۹، شماری از مهندسان سازمان مهندسی تهران در اعتراض به مبلغ تعرفه پایین سال ۹۹، در مقابل ساختمان نظام مهندسی سازه و ساختمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش عصر جنوب، امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹، کارگران پتروشیمی رازی از شرکت های پتروشیمی تحت مالکیت شرکتی با اهلیت کشور ترکیه در اعتراض به عدم تحقق وعده مسئولین شرکت و عدم پرداخت معوقات مرتبط با مزایای شغلی دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان اداری این شرکت تجمع کردند.

این اقدام کارگران در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت مزایای شغلی عنوان شده است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰