سهم زنان در اقتصاد عربستان به ۲۴ درصد افزایش یافت

انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی در عربستان سعودی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی و اشتغال زنان در این کشور بهبود یافته است.

در همین رابطه، روزنامه الشرق الاوسط در گفتگویی که با برخی کارشناسان اقتصادی در عربستان داشته می‌نویسد که سیاست های عربستان سعودی برای توانمندسازی زنان و افزایش مشارکت اقتصادی آنان، برنامه‌ای است که بر اساس چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ تدوین شده و ادامه خواهد یافت.

یحیی الحجیری، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید که دولت عربستان اقداماتی را برای بهبود شرایط زنان و توانمندسازی آنها انجام داده است. به گفته حجیری، سهم زنان در اقتصاد عربستان در حال حاضر بین ۲۱ تا ۲۴ درصد است. اما قرار است که این میزان تا پایان سال جاری به ۲۵ درصد افزایش یابد.

حجیری در ادامه می افزاید که دولت باید برای پایداری اشتغال زنان، با انجام اقداماتی از قبیل تنوع بخشی در حوزه‌های حضور اقتصادی و افزایش بهره وری، در سیاست‌های خود تغییر ایجاد کند.

سانتوش بای، رئیس شرکت لندمارک عربی در عربستان سعودی می گوید: «انتظار می رود که زنان نقش پررنگی را در راستای رسیدن به چشم انداز ۲۰۳۰ بازی کنند… طی یک دهه گذشته، آنها نقش های مدیریتی بیشتری را برعهده گرفته اند.»

او می‌افزاید که افزایش توانمندی های زنان خصوصاً در بخش توزیع و خرده‌فروشی، بیشتر به چشم می‌آید. خصوصاً که میزان مصرف آنها افزایش یافته است. این موضوع باعث می‌شود تا میزان اشتغال نیز افزایش یابد که نهایتاً بر کل اقتصاد عربستان سعودی تأثیر مثبتی خواهد گذاشت.

در همین رابطه، عبدالرحمن آل عطا، تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است که نقش زنان عربستان سعودی خصوصاً در بخش اقتصادی افزایش داشته و در آینده نیز روند حضور آنها در بخش‌های اداری و اقتصادی بیشتر نیز خواهد شد. او معتقد است که حضور زنان عربستانی در تجارت می‌تواند به روند توسعه پایدار و رشد بهره‌وری کمک شایانی کند.

آخرین گزارش منتشر شده توسط اداره کل آمار پادشاهی عربستان سعودی نشان می‌دهد که بر اساس شاخص‌های سال ۲۰۲۰ و مطابق چشم‌انداز ۲۰۳۰، توانمندسازی زنان سعودی و افزایش سهم آنها در بازار کار درحال رشد است.

یکی از اهداف اصلی وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی، مسئله توانمندسازی زنان است. برنامه‌هایی نظیر آموزش و راهنمایی زنان برای افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری و توانمند ساختن آنها برای پذیرش سمت‌های مدیریتی، از جمله اهداف این کشور است.

وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی در حال کار بر روی استانداردهای لازم برای اندازه گیری میزان دست یابی به اهداف موردنظر است. بر اساس شاخص های جدید، میزان افزایش مشارکت اقتصادی زنان در سه ماهه اول سال جاری در بازار کار، ۲۵.۹ درصد ثبت شده است که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰، کل میزان مشارکت زنان در اقتصاد عربستان، به ۲۵ برسد. در حال حاضر درصد بیکاری زنان در این کشور کاهش یافته و سهم زنان در توسعه اقتصادی طی سه ماهه اول افزایش یافته است.

برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰