دو برابر شدن قیمت گوجه فرنگی در تهران در عرض یک هفته

قیمت گوجه فرنگی در خرده فروشی های سطح شهر تهران در کمتر از یک هفته از ۴۵۰۰ تومان به بیش از ۹۰۰۰ تومان رسید و زنجبیل نیز براساس گزارش ها تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد.

مصطفی دارایی نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان درباره علت افزایش قیمت گوجه فرنگی گفت: به علت بارندگی، برخی از محصولات گوجه فرنگی آسیب دید و همچنین به دلیل تعطیلات، گوجه فرنگی از مبدا کمتر بارگیری شد.

از طرفی صادرات هم  صورت گرفت و تمام این عوامل باعث افزایش قیمت گوجه فرنگی شد.

رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: زنجبیل نیز کالای وارداتی است و در داخل تولید نمی شود؛ بنابراین نوسانات قیمت آن به نوسانات نرخ ارز  باز می گردد.

برگرفته ای از سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰