نمایندگان انتصابی حکومت اسلامی

نمایندگان انتصابی حکومت اسلامی طرح استیضاح مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان را روز یک شنبه ارائه کرده و به تصویب رساندند. این برای دومین بار طی یک سال گذشته است که طرح استیضاح وزیر ورزش حکومت اسلامی مطرح میشود.
البته سال گذشته سپاهیان مستقر در بهارستان به فاصله چند روز پس از تصویب استیضاح سلطانی فر، این طرح را پس گرفته و آن را به سرانجام نرساندند.
محورهایی که این بار استیضاح سلطانی فر را در دستور کار مجلس حکومن اسلامی قرار داده به این شرح است:
۱ – یکی از وظایف وزارت ورزش و جوانان توسعه ورزش پاک و روحیه جوانمردی در سطح کشور است ولی بررسی اتفاقات هر روزه در مسابقات ورزشی و اقدامات خلاف اخلاق و قانون از جمله شرط بندی و… نشان از مغایرت ۱۸۰ درجهای وضع موجود با رسالت ورزش و جوانان دارد.
۲ – ورزش و مسابقات ورزشی بایستی عامل نشاط و وحدت مردم گردد اما بررسی اتفاقات به خصوص در استادیومهای فوتبال نشانگر این نتیجه تلخ میباشد که این ورزش صرف باعث بداخلاقی، فشار روحی و تفرقه قومی گردیده و و حدت ملی را مخدوش نموده است.
۳ – وزارت ورزش و جوانان مکلف است به صورت منصفانه و عدالت محورانه الزامات ورزشی و شادابی و سلامت جوانان کل کشور را فراهم نماید اما بررسی بودجهها نشان میدهد که حیف و مال در یک باشگاه برابر با بودجه خیلی از استانهای کشور میباشد که این یعنی عدول است رسالت وزارت ورزش و جوانان.
۴ – عدم اهتمام جوانان به بخشی از مسئولیت مرتبط با جوانان