تامین استلزمات اجرای فرامین مقام رهبری

حکومت اسلامی می‌کوشد کودکان و جوانان را با معیارهای ایدئولوژیک خود پرورش دهد. شواهد نشان می‌دهند که این سیاست با شکست مواجه شده است. حال این تمامیت‌خواهی مهد‌کودک‌ها را نشانه گرفته است.
علی خامنه‌ای در شهریور ۹۹ در یک سخنرانی از مدیریت مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی انتقاد کرد و مدعی شد که مهدکودک‌ها به حال خود “رها” شده‌اند. به گفته رهبر حکومت اسلامی، مهدکودک‌ها نباید به عنوان مراکز خدماتی، بلکه به عنوان مراکز آموزشی تلقی شوند. پس از این مهد‌کودک‌ها از مدیریت سازمان بهزیستی خارج شده و به زیرمجموعه آموزش و پرورش درآمدند.
به گفته رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی در وزارت آموزش و پروش طرحی تهیه شده که  “مدل تربیت یکپارچه دوران کودکی از قبل از تولد تا ورود به دبستان” و “تامین استلزمات اجرای فرامین مقام رهبری” را در بر می‌گیرد.
این “مدل تربیت یکپارچه دوران کودکی از قبل از تولد تا ورود به دبستان” موضوع کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

برگرفته ای سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰