رییس صداوسیما: در راس اعتماد مردم قرار داریم

مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰