کاریکاتور هفته

جمهوری اسلامی قصد خرید واکسن‌های آمریکایی و اروپایی را ندارد. مقام‌های دولتی ایران گفته‌اند که هواپیما و امکانات لازم برای حمل و نقل واکسن آمریکایی فایزر را ندارند. از مجموعه گفته‌های این مقام‌ها چنین برمی‌آید که شهروندان ایران باید تا زمان آماده شدن واکسن ایرانی صبر کنند. این در حالی است که جمهوری اسلامی تأکید دارد که با قدرت برنامه موشکی خود را پیش می‌برد و به حمایت از نیروهای وابسته به خود در منطقه نیز ادامه می‌دهد.

تداوم سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در حوزه‌های موشکی، در کنار تأکید بر نداشتن امکانات برای خرید واکسن کرونا، دستمایه کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه‌وله فارسی شده است.

برگرفته ای از سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰