تجمع اعتراضی سرایداران و نیروهای خدماتی مدارس دولتی مقابل مجلس

بی توجهی وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معیشتی و شرایط کار سرایداران و سایر کارگران خدماتی مدارس دولتی سبب شد گروهی از آنان برای رساندن صدای اعتراض خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند.

یکشنبه ۲۱ دی گروهی از کارگران خدماتی و سرایدار مدارس دولتی به نمایندگی از همکارانشان که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی در آموزش و پرورش کار می‌کنند، مقابل مجلس تجمع کردند.

خواست اصلی تجمع کنندگان همسان سازی و افزایش حقوق است. آن‌ها در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که حاوی مطالباتشان بود. از جمله: اجرای طرح رتبه‌بندی نیروهای خدماتی، برقراری حق سرایداری، اضافه‌کار، حق لباس و حق مسکن، جذب و استخدام نیروهای جدید خدماتی، افزایش حقوق نیروهای خدماتی، ارتقای شغلی از خدماتی به اداری، قرارگرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور،‌ همسان‌ سازی حقوق نیروهای خدماتی. تجمع کنندگان گفته‌اند تا تحقق خواست‌هایشان، به تجمع اعتراضی (به صورت هفتگی) ادامه می‌دهند.

تجمع یکشنبه سرایداران و سایر کارگران خدماتی مدارس دولتی همزمان با چند تجمع اعتراضی دیگر مقابل مجلس برگزار شد. در این روز از جمله آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با خواست رسیدگی به مطالباتشان مقابل مجلس تجمع کردند.

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱