انقلاب برای ما همه چیز داشت

علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد: انقلاب برای ما همه چیز داشت، چرا ناراحت باشیم.

کاری از توکانیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱