بازگشایی تارنمای بنیاد میراث پاسارگاد

به خواست و تشویق همراهان «بنیاد میراث پاسارگاد» پس از ۱۶ سال تارنمای این بنیاد از شکل قدیمی بیرون آمد و شکلی نو به خود گرفت.

برای کسانی که با بنیاد میراث پاسارگاد آشنایی ندارند، بويژه جوانانی که در زمان شروع کار این بنیاد در سنین کودکی بودند، لازم است گفته شود که: اين بنياد در پی اقدام جمع کثيری از مردمان جهان با هدایت «کمیته نجات پاسارگاد» و برای نجات آرامگاه کوروش بزرگ از رطوبت ناشی از سد سیوند بوجود آمد.

گردانندگان کمیته که جمعی از فرهنگ دوستان سرشناس بودند، به تلاش وسیعی دست زدند و در نهایت با کمک سازمان های جهانی مربوط به میراث فرهنگی، به ويژه یونسکو توانستند حکومت اسلامی را وادار کنند تا با کوتاه تر کردن ۲۵ متر از ارتفاع آبگیری سد سیوند، از گسترش رطوبت به سوی آرامگاه و احتمال ویرانی آن جلوگیری کنند.

پس از این اقدام، و با توجه به بی توجهی های عمدی و غیر عمدی حکومت اسلامی نسبت به میراث فرهنگی غیرمذهبی ایرانزمین، موسس کمیته نجات، اولین بنیاد نگاهبانی از میراث تاریخی و فرهنگی ایرانزمین را نیز در ایالات متحده آمریکا به ثبت رساند. از آن هنگام تا کنون این بنیاد که سازمانی غیرانتفاعی، غیر سیاسی و غیرمذهبی ست، همه ی توان خود را در جهت نگاهبانی از میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی، و کل فرهنگ ایرانزمین گذاشته است، میراث های ارزشمندی که چند دهه است گرفتار شدیدترین تبعیض های مذهبی شده اند.

در این جا لازم است از همراهان بنیاد که در شکل گیری سایت تازه، به ما یاری دادند، به ويژه آقای مجید جامعی که اوقات زیادی را صرف طرح و ساخت این سایت کردند، و همین طور شرکت «networtech» سپاسگزاری کنیم

خوشحالیم که در آستانه ی سال ۱۴۰۰ خورشیدی می توانیم با چهره ای روشن‌تر و نو تر به استقبال نوروز زیبایمان برویم.

ما را در انتشار مطالب بنیاد، که در جهت نگاهداری و نگاهبانی ازمیراث فرهنگی ایرانزمین است، یاری دهید

با مهر و سپاس
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
اول فوریه ۲۰۲۱

منبع: بنیاد میراث پاسارگاد