نتانیاهو همیشه در کنار ملت ایران و علیه رژیم سرکوبگر بوده، ولی خطیب زاده او را “ایران هراس” نامید

سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران در واکنش به آخرین پیام نخست وزیر اسرائیل در مقایسه بین هامان صدراعظم غیرایرانی در دوران باستان و علی خامنه ای در این ایام، ادعا کرد که این پیام نشان خشم نخست وزیر اسرائیل از پایان گرفتن دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ در ایالات متحده بوده است. نتانیاهو در شش سال اخیر، دست کم سه بار پیام های مشابهی انتشار داده و نوشته بود که سرنوشت رژیم کنونی ایران بهتر است از سرنوشت صدراعظمی غیر ایرانی دچار خواهد شد که به دستور پادشاه به دار مجازات آویخته شد.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه، در این واکنش توییتری خود، پرزیدنت ترامپ را هالو نامید و نوشت: «نتانیاهو با خشم از این که رفیق هالویش را در کاخ سفید از دست داده، به دروغ های تنفر برانگیز متوسل شده است».

نتانیاهو در پیام توییتری خود یادآور شده بود که ۲۵۰۰ سال پیش هامان قصد نابودی یهودیان را داشت و اکنون رژیم ایران است که از نابودی اسرائیل سخن می گوید.

معلوم نیست که در کجای این مطلب، آن گونه که خطیب زاده ادعا کرده، “دروغ تنفر آمیز” وجود داشته است؟

همچنین، سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران در واکنش خود از یاد برده است که نتانیاهو نخستین مقایسه بین هامان و رژیم کنونی ایران را در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی دو سال پیش از به قدرت رسیدن پرزیدنت ترامپ به زبان آورده بود.

او ادعا کرد که نخست وزیر اسرائیل با این پیام قصد داشته به ایران هراسی نژاد پرستانه دامن بزند. خطیب زاده این واقعیت را نادیده گرفت که روی موشک های رژیم به زبان عبری نگاشته شده بود که اسرائیل نابود باید گردد. او همچنین فراموش کرد که رهبر حکومت اسلامی سه سال پیش گفته بود که اسرائیل تا ۲۵ سال دیگر نابود خواهد شد.

برخلاف ادعای خطیب زاده، سخنان نتانیاهو نه “ایران هراسی” و نه “نژادپرستانه” است. زیرا او تاکید کرده که حساب ملت خوب ایران را از حساب رژیم جدا می داند و آن کس که در امپراتوری اسطوره ای ایران مقام صدراعظمی به او سپرده شد، ایرانی نبود، بلکه از نژاد عمالق بود که قبیله ای در سرزمین های عربی امروز بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه حکومت در ادامه واکنش خود نوشت: «باید برای نتانیاهو دردناک باشد که توطئه های ضد ایرانیش باز هم برباد رفته است».

گفتنی است که در میان همه رهبران جهان، نتانیاهو نخستین و شاید تنها رهبر یک کشور خارجی می باشد که در بیست سال اخیر همیشه رژیم اسلامی ایران را به چالش کشیده و رفتارهای ضد انسانی آن رژیم علیه ملت ایران و ملت های منطقه را محکوم کرده و از دولت های جهان خواسته است در برابر این حکومت ستمگر کوتاه نیایند.

همچنین، رژیم کنونی در تهران، نماینده ملت واقعی ایران نیست و حق ندارد از زبان این ملت سخن بگوید.

برگرفته ای از سایت رادیو پیام اسرائیل، ۲۶ فوریه۲۰۲۱