تزریق سهمیه واکسن پاکبانان به مدیران و امام جمعه در آبادان و علی‌آباد کتول با واکنش‌های زیادی همراه شد

شکراله سلمان‌زاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، گفته است که سهمیه واکسن کرونای پاکبانان توسط مدیران شهرداری و امام جمعه در آبادان و علی‌آباد تزریق شده است .

در همین راستا خبرگزاری “ایسنا”، هم روز گذشته (ادینه ) ، نوشته بود که سهمیه پاکبانان را به مدیران شهرداری داده اند .

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در ادامه گفته است : چون افراد ماسک بر چهره داشتند، شناسایی افراد برای همکارانش که تزریق واکسن را انجام می‌دادند، ممکن نبوده و تنها بر اساس لیست ارسالی شهرداری، واکسن تزریق شده است که برخی از مدیران و اعضای شورای شهر آبادان نیز واکسن را دریافت کرده‌اند.

شهردار آبادان هم در واکنش به این خبر اعلام کرد که علاوه بر مدیران شهرداری امام جمعه این شهر نیز واکسن دریافت کرده است، وی  در توجیه این اقدام خود گفت: «خود پاکبانان خواستند که من و امام جمعه هم واکسن بزنیم».

سعید نمکی، وزیر بهداشت در واکنش به این اقدام مسئولان شهری در نامه‌ای خطاب به رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، دستور عزل فوری معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن‌سازی را صادر کرد.

همچنین تاج بردی نظری، رئیس شبکه بهداشت شهرستان علی‌آباد کتول هم در این باره  از سوءاستفاده مسئول خدمات شهری، دو نفر از کارکنان و یکی از پیمانکاران خانم، خبر داد

پیشتر نیز رسانه‌های ایران گزارش کردند که سهمیه تطهیرکنندگان بهشت زهرا به یکی از مدیران شهرداری تهران تزریق شده است.

برگرفته ای از سایت رادیو پیام اسرائیل، ۱۸ آوریل۲۰۲۱