محسن رضایی: «چرا باید قطار انقلاب روز به روز کوچک شده باشد

محسن رضایی، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران در اولین مناظره تلویزیونی با گلایه پرسید: «چرا باید قطار انقلاب روز به روز کوچک شده باشد و قطار انقلاب به یک اسکوتر ( وسیله حرکتی تک نفره مانند دوچرخه) تبدیل شده باشد.»

این اظهارات رضایی در تلفیق با بحث‌های مربوط به قلع و قمع بخش‌هایی از قدرت، انتخابات در ایران در زیر تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان و “پیاده‌کردن بخش‌های بیشتری از محافل حکومتی از قطار انقلاب” دستمایه مانا نیستانی در طرح کاریکاتور این هفته برای دویچه‌وله شده است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۸ ژوئن ۲۰۲۱