چاه اشک‌های ما خشک نمی‌شود

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۲ جولای ۲۰۲۱