خوزستان زمان جنگ و الان

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۴ جولای ۲۰۲۱