انتخابات پارلمان اروپا: احزاب میانه اکثریت را از دست می‌دهند

با اعلام تدریجی نتایج در انتخابات پارلمان اروپا در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، پیش بینی می شود که احزاب راست میانه و چپ میانه که بر سیاست اروپا چیره بودند اکثریت خود را از دست بدهند.

پیش بینی ها نشان می دهد که دو حزب میانه اصلی، حزب راست میانه “ای پی پی” و چپ میانه “اس و دی” اکثریت خود را از دست خواهند داد و برای اولین بار کمتر از نیمی از کرسی ها را در اختیار خواهند داشت.

با این حال به نظر می رسد که احزاب سبز حامی محیط زیست و بعضی از احزاب راست افراطی خوب عمل کرده باشند.

براساس پیش بینی ها احزاب سبز ۱۸ کرسی اضافه به دست خواهند آورد.

در بریتانیا هم با شمارش بخشی از آرا یک حزب تازه تاسیس “برگزیت” (خروج از اتحادیه اروپا) با ۳۱.۹ درصد آرا پیشتاز است.

با این حال به نظر می رسد که دو حزب بزرگ محافظه کار و کارگر به ترتیب با از دست دادن ۱۲ و ۱۴ درصد آرا، شب سختی را پشت سر گذاشته باشند.

با این حال لیبرال دمکرات های طرفدار اتحادیه اروپا با جلب ۱۲.۵ درصد آرا شب موفقی داشته اند. میزان آرای آنها در انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۴ فقط ۶ درصد بود.

در جناح راست ملی‌گرا، انتظار می رود گروه بندی ها نسبت به پارلمان قبلی تغییر کند و یک ائتلاف تازه ظاهر شود.

در فرانسه حزب “گردهمایی ملی” مارین لوپن با کسب ۲۳.۷ درصد آرا احتمالا بهتر از پیش بینی ها عمل کرده است و در اتریش علیرغم رسوایی سیاسی برای ائتلاف حاکم در هفته های اخیر، حزب راست افراطی “آزادی” برنده ۱۷.۵ درصد آرا خواهد بود که کمی کمتر از انتخابات قبلی است.

در این انتخابات قرار است ۷۵۱ نماینده پارلمان اروپا برای یک دوره پنج ساله انتخاب شوند.

نقل از بی بی سی