تجمع اعتراضی کارکنان طرح تحول سلامت مقابل استانداری خوزستان

گروهی از کارکنان طرح تحول سلامت دانشگاه علوم پزشکی جُندی شاپور اهواز دوشنبه ۸ شهریور در اعتراض به کمی حقوق و عدم امنیت شغلی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

آن‌ها از ۷ سال پیش با قرارداد موقت در قالب طرح سلامت در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه جُندی شاپور کار می‌کنند. دستمزد آن‌ها معادل حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار است و برغم کار سنگین و سابقه کار از امنیت شغلی بی بهره‌اند. کارکنان طرح تحول سلامت دانشگاه علوم پزشکی جُندی شاپور اهواز که تعداد آن‌ها ۱۲۰ تن اعلام شده است بارها با خواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت منظم حقوق، تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم با دانشگاه دست به تجمع و اعتراض زده‌اند.

در دیماه سال ۹۹ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در واکنش به تجمع کارکنان طرح تحول سلامت به صراحت گفت که تصمیمی برای تبدیل وضعیت این کارکنان وجود ندارد. او گفت: «اعتبارات در طرح سلامت مشخص شده و از آنجا که این طرح ممکن است پس از چند سال به اتمام برسد که پیگیری برای استخدام آنها معنی نمی‌دهد و حتی بعدها نیز حضور آنها در مجموعه شاید کاربردی نداشته باشد چون کار آنها خاص است.»

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۳۱ اگوست ۲۰۲۱