خراسان رضوی؛ کودک آزاری در صدر گزارشات اورژانس اجتماعی

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از ثبت هزار و ۸۶۶ تماس طی سال جاری در ارتباط با کودک آزاری با سامانه تلفنی اورژانس اجتماعی این استان خبر داد. یه گفته وی طی سال جاری گزارش کودک آزاری در رتبه نخست تماس‌های مردمی و اختلافات خانوادگی و همسر آزاری به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در این خصوص گفت: “پس از کودک آزاری ،اختلافات خانوادگی و همسرآزاری به ترتیب بیشترین موضوع تماسهای شهروندان خراسانی با سامانه تلفنی اورژانس اجتماعی استان از ابتدای امسال تا کنون است”.

مسعود فیروزی افزود: “۱۱هزار و ۵۳۵ تماس از ابتدای امسال تاکنون با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بهزیستی استان گرفته شده است که گزارش کودک آزاری با هزار و ۸۶۶مورد در صدر و دارای رتبه نخست تماس‌های مردمی است”.

وی ادامه داد: “همچنین اختلافات خانوادگی با هزار و ۴۷۰ تماس و همسرآزاری با ۹۶۱ تماس، رتبه‌های دوم و سوم بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی خراسان رضوی را داشته اند”.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۵ سپتامبر ۲۰۲۱