سیلی خوردن عابدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه‌اش

سیلی خوردن عابدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه‌اش بازتاب‌های فراوانی به همراه داشته است تا جایی که حتی رسانه‌های آلمانی نیز این خبر را پوشش دادند. مراسم معارفه خرم و تکریم از استاندار قبلی پس از این حادثه به تنش کشیده شده و طبق گزارش برخی رسانه‌ها “شماری از حاضران در موافقت یا مخالفت با استاندار جدید شعار دادند.”

این موضوع دستمایه طرح کاریکاتور این هفته مانا نیستانی با عنوان “صف معارفه” برای دویچه‌وله فارسی است. 

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱