سپیده قلیان به زندان قرچک ورامین منتقل شد

 

سپیده قلیان که در زندان اوین تهران در بازداشت بسر میبرد، صبح امروز دوشنبه ۱۳خردادماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، همزمان با اسماعیل بخشی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بودند.

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، با دستور مقامات امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به همراه امیر (علی) امیرقلی از زندان سپیدار اهواز به زندان اوین منتقل شدند.