تا هنگامی که تحریم ها برقرار است، با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت اسلامی در توییتی نوشت که” این جنگ اقتصادی است. جنگ و مذاکره – چه با پیش‌شرط یا بدون آن – نمی‌توانند کنار هم قرار گیرند.”