علی خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی در تلاش‌ تا نرخ فرزندآوری در ایران را افزایش دهد.

دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی در پی دستورات علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در تلاش‌اند تا نرخ فرزندآوری در ایران را افزایش دهند.

تا کنون صدها مشوق در این زمینه در نظر گرفته شده است. با تصویب طرح جوانی جمعیت از سوی مجلس اعطای وام برای ازدواج و تهیه مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته است.

نهادهای حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی اجرای این قوانین اجباری را نقض حقوق شهروندی و زنان دانسته‌اند.

این موضوع دستمایه کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۲۰ نوامبر ۲۰۲۱