زباله‌گردی شغلی برای حاشیه‌نشینان

زباله‌گردی در شهرهای مختلف ایران به یک منبع درآمد تبدیل شده است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد حداقل ۱۴ هزار تن در تهران به زباله‌گردی مشغول‌ اند و کودکان و مهاجران جمعیت غالب زباله‌گردان را تشکیل می‌دهد. عضو شورای اسلامی شهر تهران «وجود رانت و مافیا و فساد» در جمع‌آوری زباله را تائید کرد، با این حال یک پژوهشگر پیشنهاد کرده است: کودکان مهاجر که از سوی مافیا برای جمع‌آوری زباله به کار گرفته شدند، به افغانستان بازگردانده شوند.

فقر و گرسنگی زباله‌گردی را به یک «شغل» برای حاشیه‌نشینان و البته سودآوری برای آنچه که «مافیای زباله» نامیده می‌شود، تبدیل کرده است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته از افزایش جمعیت «زباله‌گردها» خبر داده‌اند و مقام‌های مسئول در شهرداری مبارزه با زباله‌گردی را وعده کردند. وعده مسئولان تا به حال تحقق نیافته و شمار زباله‌گردها نیز روز به روز افزایش می‌یابد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از کامیل احمدی که سرپرستی پژوهشی با عنوان «زباله گردی» را عهده‌دار بوده، شمار زباله‌گردان غیررسمی در تهران را ۱۴ هزار تن اعلام کرده است.

منبع رادیو زمانه