مدارک دخالت ایران در حمله به نفت کش ها

آمریکا مدارکی ارائه کرده است که حاکی از دخالت حکومت اسلامی در انفجار نفتکش ها در دریای عمان است. نیروی دریایی آمریکا ویدئویی منتشر کرده که در آن یک قایق گشتی سپاه پاسداران پس از انفجار ها به یکی از کشتی ها نزدیک میشود و یک مین عمل نکرده را از بدنه کشتی جدا میکند.

بریتانیا، ژاپن، چین و شمار دیگری از کشورها نیز دخالت ایران در حمله به نفتکش ها را تائید کرده اند.