آمریکا یک اتحاد جهانی علیه حکومت اسلامی تشکیل میدهد

پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت که آمریکا بر ایجاد یک اجماع جهانی علیه حکومت اسلامی تمرکز میکند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *