حضور تیم ملی والیبال در مرحله نهایی لیگ ملتهای والیبال

تیمهای برزیل، ایران، روسیه، فرانسه، لهستان و آمریکا (به عنوان کشور میزبان) توانستند جواز حضور در مرحله پایانی لیگ ملتهای والیبال را کسب کنند.ایران دو روز پیش موفق شده بود به عنوان نخستین تیم جواز حضور در فینال این بازیها را کسب کند. تیم ملی ایران در آخرین بازی خود و از ساعت ۱۸:۳۰ یکشنبه نهم تیر به مصاف آمریکا میرود.