نیروهای پزشکی به خارج از کشور رفته‌اند

وزارت بهداشت ایران از کمبود جدی پزشک به دلیل مهاجرت پزشکان از کشور خبر داده است.

معاون کل وزیر بهداشت، روز یکشنبه ۹ تیر به خبرگزاری ایسنا گفت که در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک در کشور ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است در حالی که کف مورد نیاز پزشک در این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده و حتی بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین ۳.۵ تا ۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارند.

این مقام وزارت بهداشت افزود: «علی‌رغم تربیت نیروهای پزشکی که داشتیم، تعدادی از این افراد به دلیل ملاحظاتی که در انتخاب دانشجو وجود داشته و بنابر شرایطی که داشتند،به خارج از کشور رفته‌اند. بر این اساس به کمبود جدی پزشک دچار هستیم.»

پیش از این نیز یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کمبود نیروهای پزشکی حتی پزشکان متخصص در مناطق محروم ایران خبر داده بود.

منبع: صدای آمریکا