تیم ملی پومسه دانشجویان ایران به مدال برنز رسید.

پس از برگزاری رقابت فینال پومسه تیمی سی امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در ناپل ایتالیا، تیم ملی پومسه دانشجویان ایران متشکل از کوروش بختیار، علی سهرابی و امیررضا مهربان در اجرای سبک آزاد به مدال برنز رسید.

کره جنوبی به عنوان قهرمانی رسید و چین تایپه بر سکوی دوم ایستاد.

تیم ایران در دور قبل با کسب عنوان نخست راهی فینال شد که در میان ۸ تیم دیدار فینال به عنوان سومی رسید.

تیم ملی پومسه بانوان ایران متشکل از مرجان سلحشوری، فاطمه حسام و مرجان تاجی رستم آبادی به مدال برنز رسید.

کره جنوبی به عنوان قهرمانی رسید و چین تایپه نیز بر سکوی دوم ایستاد.

در میکس تیم هم، تیم ایران با ترکیب امیررضا مهربان و مرجان سلحشوری به مدال برنز رسید.