اقدام به ترور مسیح علی‌نژاد را بشدت محکوم می کنیم

نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار اقدام به ترور مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان و حقوق بشر را از طرف “جمهوری” اسلامی بشدت محکوم می‌کند. این اقدام نه تنها عملی غیرانسانی و مغایر اصول بین المللی حقوق بشر است بلکه حرکتی از پیش طراحی شده و یک قتل عمد بحساب می‌آید.
رژیم “جمهوری” اسلامی می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت، مخالفان مبارز را بترساند. کشتارهزاران زن و مرد و جوان و پیر از اقشار گوناگون نتوانست مبارزات بر حق مردم را برای دموکراسی، آزادی و رفاه عمومی خفه کند.
ما پیامی نیز برای مسیح علینژاد داریم و آن اینست که بداند وی تنها نیست همانطور که خودش میگوید صدای زنان بی صداست، بداند که پشتیبانی ما را دارد. بسیارند کسانی که شجاعت وی را تحسین میکنند.
ما از سازمانهای امنیتی آمریکا و اف بی آی میخواهیم همانطور که تا بحال مواظب امنیت مسیح بوده‌اند، نگدارند “جمهوری” اسلامی این صدای زنان و مردم آزادی خواه و دادخواه ایران را خاموش کند.
با ساکت کردن مسیح علینژاد و امثال او مبارزه ما برعلیه جمهوری اسلامی از حرکت باز نخواهد ایستاد. ما هر گونه عملیات تروریستی “جمهوری” اسلامی را در هر مکان و زمانی محکوم میکنیم.


زنان برای آزادی و برابری پایدار
مرداد ۱۴۰۱ / ۰۳-۰۸-۲۰۲۲
Email: wsfe_2020@pm.me