جشنواره ادبی تیرگان

رادیو زمانه-جشنواره ادبی تیرگان که هر سال در زمینه داستان کوتاه برگزار می‌شود، برگزیدگان خود را اعلام کرد. بر اساس بیانیه این جشنواره ادبی داستان «دوزاری» از رویا محقق رتبه نخست را به دست آورد و داستان‌های «پاچین پیرهن» نوشته شهلا رضا سلطانی و «گنجیشک» از معصومه (ناهید) فرامرزی و «پیغام‌ها» از ابراهیم سلیمی‌کوچ به ترتیب رتبه دوم و سوم را به دست آوردند. دو داستان آخر به طور مشترک به عنوان رتبه سوم برگزیدگان تیرگان ادب معرفی شدند.

سودابه اشرفی، میترا الیاتی، مرضیه ستوده و بهرام مرادی داوران این جشنواره ادبی بودند. داوران بیش از ۹۴۰ داستان را دریافت و داوری کردند. متن و عنوان داستان‌ها بدون اسم نویسنده در اختیار داوران قرار گرفت و حسین مرتضاییان آبکنار، دبیر مسابقه نیز در تمام مراحل بر حسن اجرای فرآیند داوری نظارت داشت. هیٔت داوران از نویسندگان شناخته شده ایران‌اند. به جز میترا الیاتی، سایر داوران در خارج از ایران زندگی می‌کنند. جشنواره تیرگان نیز در کانادا برگزار می‌شود.

زمانه با آرمین لطفعلیان برگزارکننده این جشنواره ادبی درباره نحوه برگزاری و کیفیت آثار ارسالی گفت‌وگو کرد. به گفته لطفعلیان، بیش از نیمی از نویسندگان این جشنواره را زنان تشکیل می‌دادند.