زندان اوین…

شنبه‌شب ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ خبر رسید که زندان اوین در آتش می‌سوزد؛ جایی که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در اسارت بسر می‌برند. با وجود قطع و اختلال اینترنت تا کنون ده‌ها ویدئو از آتش‌سوزی و صدای تیراندازی و شلیک به سوی مردم در اطراف این زندان و همچنین بسته شدن راه‌های منتهی به اوین و هجوم مردم و خانواده‌های نگران به این منطقه منتشر شده است.

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲