بازداشت ۱۶ شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف

 شانزده شهروند به نام های نوید اکبری، رامین سلمانی، یوسف مرادی، امیرحسین مرادی، یاسر انصاری، احسان منشی‌ زاده، ابوذر خلیلی، جاسم شهوندری، موسی جوزی، آرمین یوسف‌ زاده، نورمحمد هدایتی، سید حسن فتحی، یونس قلندرزهی، اویس قلندرزهی، ایمان برشان و مجیب الرحمن پادیاب در شهرهای اردبیل، آبدانان، مورموری، خاش و پیشین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین، فرهاد پاکروح مزرعه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

هویت این شهروند “نوید اکبری” توسط هرانا احراز شده است. همچنین، فرهاد پاکروح مزرعه فعال ترک (آذربایجانی) روز شنبه ۲۸ آبان ماه، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی پیشتر، طی تماس تلفنی به این شعبه احضار شده بود.

اتهامات مطروحه علیه آقای پاکروح “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن نظم عمومی” عنوان شده است.

در ارتباط با وضعیت آقای اکبری نیز گفته میشود پس از انتقال به یکی از بازداشتگاه های امنیتی به دلیل وخامت حال ناشی از ضرب و شتم به بیمارستان امام خمینی اردبیل منتقل شده است.

در خبری دیگر، به گزارش کردپا، طی روزهای گذشته ۱۱ شهروند در شهرهای آبدانان و مورموری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این شهروندان رامین سلمانی، یوسف مرادی، امیرحسین مرادی، یاسر انصاری، احسان منشی‌ زاده و ابوذر خلیلی در شهر آبدانان و جاسم شهوندری، موسی جوزی، آرمین یوسف‌ زاده، نورمحمد هدایتی و سید حسن فتحی در شهر مورموری عنوان شده است.

همچنین، کمپین فعالین بلوچ از بازداشت دو شهروند که نسبت برادری با همدیگر دارند با اسامی “یونس قلندرزهی و اویس قلندرزهی” در شهر خاش خبر داده است.

به علاوه روز شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، دو شهروند دیگر با هویت “ایمان برشان، فرزند شفیع محمد و مجیب الرحمن پادیاب، فرزند رحیم بخش” توسط نیروهای امنیتی در شهر پیشین بازداشت شده اند.

تا لحظه انتشار این خبر، از محل نگهداری و آخرین وضعیت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲