حاجی، حریف این نسل نمیشی!

تلاش نمایندگان مجلس اسلامی و قوه قضائیه برای «محارب» خواندن جوانان معترض و به دنبال آن احکام فله‌ای اعدام علیه جوانان نه تنها بازدارنده نیست بلکه فقط پرونده جنایات حکومت را سنگین‌تر می‌کند آنهم در حالی که همین جوانان برای مبارزه با رژیمی که زندگی آنها را تباه کرده با ابتکاراتی مانند عمامه‌پرانی رنگ و هوای دیگری به جنبش آزادیخواهی ایرانیان می‌بخشند. جوانانی که به نظر می‌رسد تا این حکومت را به زیر نکشند و حاکمیت ملت را بجای آن ننشانند، قصد ترک خیابان‌ها را ندارند.

کاری از اسد بیناخواهی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۱ نوامبر ۲۱۲۲