اسرین درکاله عضو «ندای زنان ایران» دستگیر شد

رادیو زمانه-اسرین درکاله، عضو «ندای زنان ایران»  به دست مامورین امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. وی چهارمین عضو این مجموعه است که طی ماه‌های گذشته بازداشت شده است. اکرم نصیریان و ناهید شقاقی دو عضو این مجموعه در اردیبهشت امسال دستگیر و به قید وثیقه آزاد شدند. در دور دوم بازداشت اعضای ندای زنان ایران، مریم محمدی ۱۷ تیر امسال بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و صبح ششم مرداد ماموران امنیتی اسرین درکاله را در محل سکونتش دستگیر کردند. درکاله خرداد امسال به دادسرای اوین احضار شده بود. او و همراهانش در ندای زنان ایران در حوزه حقوق زنان فعالیت می‌کنند.