اعتصاب در ذوب آهن اصفهان و فولاد یزد، نیروهای امنیتی ۶۰ تن از کارکنان را شبانه ربودند؛ دومین روز اعتصاب در هفت تپه

روزگذشته کارکنان ذوب اهن اصفهان دست به اعتصاب زدند. عوامل مزدور دراین کارخانه درپاسخ به اعتصاب و اعتراض برحق کارکنان امروز ۷اسفند اقدام به اعزام مزدوران مسلح سرکوبگر یگان ویژه و بسیجی به داخل کارخانه کرده و تلاش می کنند با ایجاد جو خفقان اعتصاب را بشکنند.

طبق قوانین کارخانه ورود نیروهای مسلح به کارخانه ممنوع میباشد.

شب گذشته مزدوران سرکوبگر با یورش به منازل کارکنان بیش از ۶۰ نفراز آنان را ربوده اند. کارکنان ذوب آهن همگی ازشهرهای اطراف هستند و از مردم شهرهای اطراف کارخانه درخواست کرده اند آنهارا تنها نگذارند.

در پی اعتصاب چند روز اخیر کارگران ذوب آهن اصفهان و ایستادگی کارگران اعتصابی شب نیز چشم بر هم نگذاشته و محل اعتصاب را ترک نکردند.

تداوم فضای شدید امنیتی در ذوب‌آهن اصفهان

بنابر آخرین اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تا هم‌اکنون، شامگاه یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱، تعداد چند صد نفر از نیروهای انتظامی و گارد ویژه هنوز در محوطه مجتمع ذوب‌آهن اصفهان حضور دارند و با رژه‌ی موتوری درصدد تشدید فضای رعب و وحشت میان کارگران معترض هستند.

مأموران امروز نیز به شناسایی و بازداشت تعدادی از کارگران اقدام نموده‌اند. بطوریکه جمعی از کارگران که از سمت بخش‌های آگلومراسیون و کک‌سازی و نورد قصد تداوم تجمع داشتند را مورد حمله قرار دادند و متفرق کردند.

کارگران ذوب‌آهن اصفهان در تماس با اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتند که هنوز از وضعیت همکاران بازداشت شده بی اطلاع هستند و بخاطر پراکندگی کارگران بازداشتی از بخش‌های مختلف مجتمع، تعداد دقیق و اسامی آنها در دست نیست.

کارگران ذوب‌آهن اصفهان صبح روز شنبه ۶ اسفند در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان دست به اعتصاب زده و در محوطه شرکت تجمع برپا کردند که مورد سرکوب نیروهای گارد ویژه و حراست شرکت قرار گرفتند.

دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه

امروز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ دومین روز تجمع اعتراضی کارگران در هفت تپه با حضور بیش از ششصد کارگر برگزار شد. کارگران از ادامه اعتصاب در فردا برای سومین روز خبر داده اند.

امروز پس از تجمع مقابل امور اداری کارگران به سراغ مسئول حراست (معلی) رفته و در اعتراض او را از دفترش بیرون کشیدند. همه کارگران به وعده های سرکاری و فریب اعتراض دارند. کارگری در این زمینه می گوید: به همه ادارات شهر و استان و مسئولان هشدار میدهیم که دست از بازی شورای اسلامی بردارند و هر چه زودتر موارد زیر را بدون قید و شرط و کلک اجرایی کنند.

بخش هایی از مطالبات کارگران:
۱ -بازگشت به کار اسماعیل بخشی
۲-همسان سازی بدون قید و شرط
۳-دخالت نکردن بی جای مدیران فاسد توسعه در مدیریت شرکت هفت تپه
۴-تعیین تکلیف همکاران فصلی
۵-منازل سازمانی

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۲۷ فوریه ۲۰۲۳