برگزاری تجمعات اعتراضی

تعدادی از خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در مقابل ساختمان دیوان عالی کشور در تهران، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان های شوش، اهواز و قزوین، جمعی از دانشجویان ساکن در خوابگاه چمران دانشگاه تهران در محوطه این دانشگاه و همچنین والدین دانش آموزان مسموم شده در مدارس شهرهای تهران، اردبیل و کرمانشاه، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه دهم اسفند ۱۴۰۱، تعدادی از خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام، در مقابل ساختمان دیوان عالی کشور واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توقف اجرای حکم اعدام نزدیکانشان شدند.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش هرانا، امروز چهارشنبه دهم اسفند ۱۴۰۱، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان های شوش، اهواز و قزوین دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض در اهواز، با در دست داشتن پلاکارد ها و سر دادن شعارهایی اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهر دست به تجمع زدند.

معترضان قزوینی نیز در مقابل دفتر نماینده مردم این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همچنین شماری از بازنشستگان شهرستان های شوش، کرخه و هفت تپه در تجمعی مقابل ساختمان تامین اجتماعی شوش، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی والدین دانش آموزان مسموم شده در مدارس
به گزارش همشهری، امروز چهارشنبه دهم اسفند ۱۴۰۱، در پی مسمومیت دانش آموزان در مدارس شهرهای تهران، اردبیل و کرمانشاه تعدادی از اولیای دانش آموزان در محدوده مدارس محل تحصیل فرزندانشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، تجمعات خانواده های نگران در محدوده دبیرستان های دخترانه “عفاف، بهاران، معراج و سما” صورت گرفته است.

سریال مسمومیت دانش آموزان مدارس کشور از ماه های اخیر آغاز شده و کماکان نیز ادامه دارد.

تجمع دانشجویان خوابگاه چمران دانشگاه تهران
به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، شامگاه سه شنبه نهم اسفند ۱۴۰۱، دانشجویان ساکن در خوابگاه چمران دانشگاه تهران در محوطه این دانشگاه دست به تجمع زدند.

دانشجویان با سردادن شعارهایی نسبت به مجازی شدن کلاس های درس و اعلام خبر تعطیلی خوابگاه پس از تعطیلات نوروز اعتراض کردند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲ مارس۲۰۲۳