“دختران قدرتمند” از این گردنه خطیر هم می‌گذرند

این روزها دختر مدرسه‌ای بودن در شماری از شهرهای ایران مثل تاب‌سواری با یک طناب است: خطرناک، به نحوی که هر لحظه ممکن است هدف تروریسم شیمیایی قرار بگیری. اما دختران دانش‌آموز ایران که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان دادند در راستای حقوق‌شان مبارزه خواهند کرد و از مقاومت پا پس نخواهند کشید، این گردنه‌ی اسلاموفاشیستی را نیز رد خواهند کرد. به امید روزهای بهتر.

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۶ مارس۲۰۲۳