پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی به ملت ایران: عزم و اراده ملی شما برای رهایی میهن‌مان مقصدی جز پیروزی ندارد

هم‌میهنان عزیزم!
فرا رسیدن نوروز باستانی، و آغاز بهاری نو را به شما شادباش می‌گویم.

سالی که گذشت، سال درخشش و سرافرازی ملت ایران بود. شما در این سال، در مقابل یکی از ستمکارترین رژیم‌های تاریخ، حماسه‌ای به نام زن، به نام زندگی و به نام آزادی آفریدید، و پس از چندین سال مبارزه جانانه و میهن‌پرستانه، سرانجام توانستید جهانیان را به تحسین دلیری و بزرگی خود وادارید.

عزم و اراده ملی شما برای رهایی میهن‌مان از اشغال ضحاک و ضحاکیان، و رسیدن به آزادی و رفاهی که لایقش هستید، مقصدی جز پیروزی ندارد. راهی که در پیش گرفته‌اید، درخشان است. در این راه است که اراده ایرانی بر رژیم ضدایرانی غلبه خواهد کرد. چون مبارزه شما نه از سر ایدئولوژی‌های موهوم، که بر سر عشق‌تان به سرزمین کهن‌مان، به کشور عزیزمان، ایران است. شما می‌خواهید ایران را پس بگیرید و آن را با جان و دل‌تان از نو بسازید.

در این راه، یاد و نام جان‌باختگان دلیر میهن، فانوس روشنی‌بخش ماست. آنان همیشه زنده‌اند و یادشان به ما انگیزه می‌بخشد. در این روز و سال نو، بار دیگر از شما می‌خواهم که یار و یاور خانواده‌های آن جاویدنامان باشید. برای پدران و مادرانی که جوان از دست داده‌اند، فرزندی کنید، و برای فرزندانی که پدر و مادر از دست داده‌اند، حق پدری و مادری را به جا آورید.

هوای هم‌دیگر را داشته باشید که به زیر کشیدن این رژیم ظالم، و پس از آن، ساختن ایرانی آزاد، آباد، مرفه و مقتدر، تنها با حفظ اتحاد و همبستگی ملی‌مان ممکن است.

پاینده ایران!

هر روزتان نوروز!
نوروزتان پیروز!

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۱ مارس۲۰۲۳