محرومیت دانش آموزان فقیر مدارس دولتی و هیآت امنایی از حق ادامه تحصیل

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران نوشت: هم اکنون شاهد مطالبه شهریه از سوی مدیران مدارس دولتی و هیئت امنایی از خانواده هایی هستیم که برخی آنها از قشر کارگر هستند و انکار کردن این موضوع از سوی مسئولان آموزش و پرورش و اجبار کردن این موضوع از سوی مدیران مدارس، مشکلات زیادی را برای این قشر بوجود آورده است و با این شرایط این دانش آموزان باید از حق ادامه تحصیل محروم شوند.

دستچین کردن والدین پردرآمد و ثبت نام فرزندان آن ها و آن هم خارج از حیطه جغرافیایی محل سکونت به دلایلی همچون خیر بودن از شیوه های جدیدی است که به تازگی از سوی دست اندرکاران امر صورت میگیرد که باعث عدم ثبت نام از دانش آموزانی شده است که والدین آنان از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند.

وی اضافه کرد، بررسی های میدانی این موضوع نشان میدهد که در برخی از این مدارس اگر محل سکونت دانش آموزان در محدوده مدرسه هم باشد و خانواده دانش آموز تمایلی به پرداخت وجه نداشته باشد به بهانه تکمیل ظرفیت از ثبت نام جلوگیری میشود و مراجعه کننده بعدی در قبال خرید برخی وسایل همچون کولر و… برای مدرسه حتی اگر محل سکونت آ ن ها خارج از پوشش مدرسه باشد با احترام با وی برخورد شده و درخواست شان اجابت میشود.