محمود اوجاقلو در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام شد

چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، محمود اوجاقلو، شهروند آذربایجانی از بابت پرونده ای جدید در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام شد. آقای اوجاقلو در تاریخ بیستم آذر ماه سال گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، آقای اوجاقلو توسط شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (شهید مقدس-جرائم امنیتی) تهران از بابت “عضویت در گروهک حرکت ملی آذربایجان” و “تشویق اذهان عمومی به قصد جنگ افروزی و اغتشاش” تفهیم اتهام شد.
محمود اوجاقلو در تاریخ بیستم آذرماه ۱۴۰۱، بازداشت و به بند چهار زندان اوین منتقل شد.

وی در تاریخ ۲۱ آدر ماه سال گذشته، از بابت “تبلیغ علیه نظام” و ” اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” تفهیم اتهام شده بود.

آقای اوجاقلو پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه احضار و بازداشت توسط نهادهای امنیتی را داشته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۰ آپریل ۲۰۲۳