برادرم را بازداشت کرده‌اند، چون من روزنامه‌نگارم

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت ایران وایر،۲۵ می۲۰۲۳