اقدام به ترور مولوی عبدالحمید

خنثى شدن توطئه ترور مولوى عبدالحميد که توسط اطلاعات سپاه برنامه ریزی شده بود

به گزارش حال وش/ امروز ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، انتظامات مسجد مكى فردى را که در پوشش طلبه علوم دینی از طرف اطلاعات سپاه ماموریت داشته به وسیله سم مولوی عبدالحمید را ترور کند شناسایی و بازداشت کرده است.

به گفته منابع حال وش: «این فرد بلوچ بوده و از ساكنين منطقه دلگان بلوچستان مى باشد که در لباس طالب علوم دينى كه مدت هاست بصورت فردى زاهد در مسجد مى خوابيده و عبادت مى كرده است را كه قصد ترور بيولوژيك مولوى عبدالحميد را داشته دستگير كرده اند و در اعترافاتش گفته ماموريت داشته با سمى كه اطلاعات ( اطلاعات سپاه)در اختيارش گذاشته بودن مولوى عبدالحميد را ترور نمايد . همچنين اعتراف كرده كه هفته اى ١٥ ميليون تومان از آغاز شروع عملياتش حقوق دريافت كرده است.»

لازم به يادآورى است كه پیشتر مولوى محمدعمر ملازهى یکی از روحانیون سرشناس و برجسته بلوچ در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۱۳۸۵ در كوهون سرباز با همين روش ترور شده است.

برگفته ای از سایت ایران امروز،۲۰ ژوئن ۲۰۲۳