۴۶ هزار زندانی تحت عنوان «اشتغال مولد» در زندان‌ها استثمار می‌شوند

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در یک گزارش تبلیغاتی برای سازمان زندان‌ها نوشت این سازمان در سال اخیر «توانست برای جمعیتی بالغ بر ۴۶ هزار زندانی اشتغال مولد را رقم بزند».

بر پایه این گزارش حداقل ۳۰ هزار زندانی هم «در مراکز اصلاحی و تربیتی توانسته‌اند با اشتغال غیرمولد که در قالب اشتغال نشسته درون بندها و اندرزگاه‌ها تعریف می‌شود»، «کسب درآمد» کنند. این گزارش بدون اینکه دستمزد پرداخت‌شده به زندانیانی که استثمار می‌شوند را اعلام کند،

از افزایش ۴۰ درصدی دستمزد پرداخت شده نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داده است. بر اساس مصوبه بنیاد تعاون زندان که نقش اصلی را در استثمار زندانیان دارد، دستمزد پرداختی به زندانیان در بهترین حالت ۵۵ درصد حداقل دستمزد مصوب است. در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه دولت استثمار زندانیان با دستمزد کمتر را به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال به رسمیت شناخته بود. پس از افزایش انتقادها اما ماده‌های مرتبط با این موضوع حذف شده‌اند.

با این حال خیریه‌های دولتی و خصوصی در ایران سالیان طولانی است که با دور زدن قانون کار و مجوز دولت، فقرای به حاشیه رانده‌شده، زندانیان و محکومانی که به تازگی از زندان آزاد شده‌اند را با دستمزد کمتر از حداقل حقوق مصوب استثمار می‌کنند.

برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۲۶ ژوئن ۲۰۲۳