دستکم شش تجمع اعتراضی برگزار شد

روز یکشنبه هجدهم تیرماه، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی با برگزاری تجمعاتی اعتراضی در مقابل ساختمان ادارات تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرمانشاه و اهواز خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. از سوی دیگر شماری ازکارکنان کشتارگاه صنعتی دام ایلام در مقابل ساختمان استانداری، جمعی از نیروهای شاغل در پتروشیمی مقابل فرمانداری گچساران و گروهی از اعضای تعاونی مسکن استانداری ایلام در محل اداره کل راه و شهرسازی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه هجدهم تیرماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، شوش و اهواز در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند.

معترضان با در دست داشتن بنرهایی اعتراضی، شعارهایی همچون “رزمندگان دیروز گرسنگان امروز” و ” نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت” و “بازنشسته بیدار است از تبعیض بیزار است” را سر دادند.

تجمع اعتراضی کارکنان کشتارگاه صنعتی دام ایلام
به گزارش ایلامیان، امروز یکشنبه هجدهم تیرماه ۱۴۰۲، شماری از کارکنان کشتارگاه صنعتی دام ایلام در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری در این شهر دست به تجمع زدند.

در این گزارش، “معوقات مزدی شش ماهه و عدم پرداخت حق بیمه کارکنان” دلایل شکل گیری این تجمع اعتراضی عنوان شده است.

تجمع اعتراضی نیروهای شاغل در پتروشیمی گچساران
به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه هجدهم تیر ماه، جمعی از نیروهای غیر رسمی شاغل در پتروشیمی گچساران، در اعتراض به جذب نیروهای غیربومی، در محوطه فرمانداری این شهرستان تجمع برگزار کردند.

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن استانداری ایلام
به گزارش ایلنا، شماری از اعضای تعاونی مسکن استانداری ایلام در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محل اداره کل راه و شهرسازی ایلام دست به تجمع زدند.

یکی از افراد حاضر در این تجمع اظهار داشت: “پس از واگذاری زمین، برابر قوانین و مقررات جاری و پرداخت پول به نرخ کارشناسی به خزانه دولت، بعد از گذشت یک دهه از آن زمان، کماکان در حالت بلاتکلیفی قرار داریم.”

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)،۱۰ جولای ۲۰۲۳