دوچرخه‌سوارى بانوان مورد رضایت امام زمان نیست!

کیهان لندن-آیت‌الله علوى گرگانى از مراجع تقلید گفته است: دوچرخه‌سوارى خانم‌ها مورد رضایت امام زمان نیست و متاسفانه هر روز این را مى‌شنویم که فلان موضوع را هم اجازه داده‌اند و خوب اگر مى‌خواستیم از اول اینگونه باشد که اینهمه شهید نمى‌دادیم!

این آیت‌الله البته توضیح نداده امام زمان کى و کجا آن هم در سنین کودکى و پیش از غیبت درباره دوچرخه‌سوارى زنان، آنهم در دورانى که وسیله‌اى به نام دوچرخه وجود نداشته، اظهار نظر کرده است!

به گزارش خبر آنلاین این آیت‌الله که همراه عده‌اى به دفتر سیدعلى خامنه‌اى رفته بود و در آنجا صحبت مى‌کرد افزود: موضوعى که به آن تأکید دارم این است که باید از خون شهدا دفاع کرد و با توجه به سختى کار و مشکلاتى که در ٨ سال دفاع مقدس داشتیم باید عفاف و حجاب مورد تأکید قرار گیرد!

وى نیز حرف‌های دیگر افراد نظام را تکرار کرد که دشمن بیکار نمى‌نشیند بنابراین مسئولان حکومت باید مراقب باشند و به یکدیگر تذکر بدهند. او در پایان سخنانش دوباره به سراغ دوچرخه‌سوارى دختران رفت و با به میان کشیدن پاى امام غایب و تکرار بحث دوچرخه‌سوارى خانم‌ها گفت: حضرت مهدى با دوچرخه‌سوارى بانوان موافق نیستند اما مرتب مى‌شنویم که با اجازه‌اى که برخى مراجع براى بعضى کارها صادر مى‌کنند، موضوع ممنوعه دیگر را هم اجازه بدهند. اگر مى‌خواستیم اینگونه باشد این همه شهید نمى‌دادیم در حالی که هدف حفظ اسلام است.

 

ا