رد پای نهاد های امنیتی در پرونده سواستفاده مالی در بانک مرکزی

رادیو فردا-ناپدید شدن مرموز متهمین اصلی پرونده سو استفاده ارزی در بانک مرکزی، احتمال دست داشتن نهاد های امنیتی در فعالیت های مالی غیر قانونی عوامل حکومتی را افزایش داده است.

به گزارش رسانه ها، سالار آقاخانی متهم اصلی این پرونده به اتهام سواستفاده  از ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون  یورو ارز دولتی و ۳ نفر از همدستان وی همزمان با بررسی این پرونده به خارج از کشور گریخته اند.