دستکم دوازده تجمع اعتراضی برگزار شد

روز سه شنبه چهاردهم شهریورماه، جمعی از بازنشستگان کشوری در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان، مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی و استانداری شهرهای اردبیل، کرمانشاه، یزد، کرج، تهران، همدان، ساری، رشت، تبریز، قزوین و سنندج دست به تجمع زدند. همچنین روز یکشنبه دوازدهم شهریورماه، گروهی از پرسنل انتظامات شرکت بهره برداری مترو در تهران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مترو در تهران
به گزارش امتداد، روز یکشنبه دوازدهم شهریورماه، گروهی از پرسنل انتظامات شرکت بهره برداری مترو، مقابل ساختمان شورای شهر تهران و در یکی از ایستگاه های مترو دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا بر این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به تغییر مدیر انتظامات و ادغام این واحد با یگان حفاظت مترو صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)،۶ سپتامبر ۲۰۲۳